AVG

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Cosmetitext PR. Veiligheid en privacy staan bij ons hoog in het vaandel. Om uw privacy te waarborgen, handelt Cosmetitext PR altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cosmetitext PR is een full service PR bureau in Brakel. We ondersteunen merken op het gebied van beauty, OTC en lifestyle om hun merkbekendheid te laten groeien.

Beveiliging

Cosmetitext PR draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Uitsluitend die personen die hiertoe door Cosmetitext PR zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Verzamelde (persoons)gegevens

Als u gebruik maakt van en/of u aanmeldt voor de diensten van Cosmetitext PR heeft Cosmetitext PR bepaalde informatie van u nodig. Afhankelijk van de gewenste relatie met Cosmetitext PR, worden de volgende (persoons)gegevens verzameld en verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres en website

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we schriftelijk uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van Cosmetitext PR. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bewaartermijn

Cosmetitext PR bewaart persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de samenwerking tussen partijen.

Database

In de AVG mag een database alleen gegevens bevatten die absoluut noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de database is opgezet. Cosmetitext PR werkt met twee soorten databases voor het uitoefenen van haar primaire werkzaamheden. Een database met gegevens van journalisten, media, influencers, bloggers & vloggers. En een database met de gegevens van opdrachtgevers, klanten en potentiele klanten. Deze opdrachtgevers, klanten en potentiele klanten zijn werkzaam in de beauty-, OTC-, en lifestyle branche. Al onze doelgroepen kunnen de eigen gegevens altijd inzien en wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met info@cosmetitextpr.nl

Leveranciers

Om onze taak als PR bureau zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, werken we soms samen met leveranciers. Bijvoorbeeld bloemisten en drukkerijen. Cosmetitext PR verstrekt nooit meer dan strikt noodzakelijke gegevens voor het kunnen uitoefenen van haar taak. Het uitvoeren van deze taken gebeurt altijd in opdracht van onze klanten.

Cookies

Op de website van Cosmetitext PR wordt geen gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij leggen geen informatie vast van bezoekers.

Persberichten

Volgens de Nieuwe Telecomwet uit 2009 vallen persberichten onder de noemer spam. De OPTA heeft echter een uitzondering gemaakt voor persberichten. Cosmetitext PR mag een journalist ongevraagd een persbericht sturen zolang het persbericht binnen het specifieke interessegebied valt van de journalist. Mocht u geen persberichten meer willen ontvangen van Cosmetitext PR, dan kunt u contact op nemen met info@cosmetitextpr.nl

Documenten en bestanden

Voor het delen van grotere bestanden met onze klanten maakt Cosmetitext PR gebruik van de service WeTransfer en Dropbox. Als u niet wil dat we uw bestanden via deze diensten met betrokkenen delen, dan kunt u dat aangeven via info@cosmetitextpr.nl

Kennisneming van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens altijd inzien en wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met info@cosmetitextpr.nl

Voor specifieke vragen over onze privacy verklaring kunt u contact opnemen met info@cosmetitextpr.nl

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Disclaimer

De website www.cosmetitextpr.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links naar bedrijven of organisaties waarmee wij samenwerken, is eigendom van Cosmetitext PR. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cosmetitext PR.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Cosmetitext PR op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Cosmetitext PR wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Cosmetitext PR behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Voor specifieke vragen over onze privacy verklaring kunt u contact opnemen met info@cosmetitextpr.nl

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.